ASVA Studentenvakbond

ASVA Studentenvakbond is de grootste studentenbelangenbehartiger van Amsterdam. ASVA komt op voor alle 100.000 Amsterdamse studenten, van zowel de UvA als de HvA. Zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid van het onderwijs hebben het zwaar te verduren. Ook is het, met een kamertekort van 6.000 woningen, ontzettend moeilijk voor studenten om een kamer te vinden in Amsterdam.


Het vernieuwde ledenportaal

Welkom bij het ledenportaal van ASVA! Hier kan je je inschrijven voor de fietsverkopen en andere evenementen. Ook kan je je eigen profiel bekijken of lid worden als je dat nog niet bent.  


The renewed member portal

Welcome to the ASVA member portal! Here you can register for the bike sales and other events. You can also view your own profile or become a member if you are not already.

Fietsverkopen

Elke maand organiseert ASVA de goedkoopste legale fietsverkoop van Amsterdam. Via het ledenportaal kan je je nu eenvoudig aanmelden als er een nieuwe verkoop is gepland. 


Bike Sales


Every month ASVA organizes the cheapest legal bike sale of Amsterdam. You can now easily register via the member portal if a new sale is planned.